Velkommen til api.nve.no

api.nve.no er et grensesnitt mot et utvalg av data fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Dataene er fritt tilgjengelige for bruk under disse betingelsene.

Datakilder ved Norges vassdrags- og energidirektorat.