Betingelser for bruk av data (api.nve.no)

Data som ligger på api.nve.no er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 3.0 Norge (CC BY 3.0). Lisensteksten finner du på data.norge.no/nlod/ og creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/deed.no.

Data som ligger på tjenestelaget er ”som den er”. Den kan inneholde feil og utelatelser. NVE gir ingen garantier for informasjonens aktualitet og tar ikke ansvar for at data kan gi feil eller villedende informasjon.

Logoen til NVE finner du på www.nve.no/Global/Fotoarkiv/Logo/Logoer.zip

Når du bruker data skal du så langt det lar seg gjøre lenke til den aktuelle tjenesten.

Tjenester

RegObs

Varsling

Ved bruk av varslingsdata så er ikke varselet komplett uten at alle data presenteres. Vi foretrekker at du ikke utelukker varslingsdata basert på eget skjønn.

Navngivelse av datakilden gjøres ved å merke bearbeidelsen med en tekst: