Velkommen til Snøskredvarsel API

Innhold

1 Introduksjon

Snøskredvarsel API er basert på REST. Det leverer data som XML og JSON (standard), les mer om format. Kun GET er støttet.

Dataene er fritt tilgjengelige for bruk.

2 Versjoner

Det vil komme nye versjoner av APIet, så det er et versjonsnummer i lenken. Vi lar gamle versjoner leve minst 6 måneder før de blir slettet uten forvarsel.

2.1 Prod versjoner

Her er vår presentasjon av dataene: http://www.varsom.no/Snoskred/

2.2 Test versjon

Vi har en test versjon som kan brukes for å teste mot. Denne blir oppdatert uten forvarsel. Og vil alltid inneholde de siste endringene.
Testversjon:

Her er vår presentasjon av test dataene: http://beta.varsom.no/snoskred/

3 Hvordan bruke API'et

3.1 Format

API'et leverer data på to formater, XML og JSON. JSON er standard format om ikke noe er spesifisert. Man spesifiserer ved å sette Accept i request header.

Accept:

3.2 Url oppbygging

3.2.1 Swagger

For å teste API'et kan man bruke swagger: http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/test/swagger/ui/index#/
Det er noe små feil i genereringen av swagger eksemplene: den krever at alle parametre er med, det må de ikke.

3.2.2 Urlformat

Gjeldene for: AvalancheWarningByCoordinates, AvalancheWarningByRegion, RegionSummary
http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v3.0.0/api/{hent metode}/{datatype}/{koordinater eller regionsid}/{språk nøkkel}/{startdato}/{sluttdato}

Gjeldene for Warning:
http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v3.0.0/api/Warning/{hent metode}/{språk nøkkel}/{startdato}/{sluttdato}

3.3 Hent metode (koordinater, regionsid, summary eller varselliste)

Man kan hente varsler basert på lat/lon koordinater eller ved regionsid (liste med regioner ligger i bunn), i tillegg finnes en summary med varsler for alle regioner for i dag, i morgen og over i morgen

3.3.1 AvalancheWarningByCoordinates

Man kan hente ut varsler basert på koordinater. Vi støtter lat/lon. Her leveres en liste av varsler basert på antall dager spesifisert av datoene og datatypen
Eks: http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v3.0.0/api/AvalancheWarningByCoordinates/Detail/69.455819/19.907227/1/2014-03-13/2014-03-13

3.3.2 AvalancheWarningByRegion

Man kan hente ut varsler basert på en regionsid. Her leveres en liste av varsler basert på antall dager spesifisert av datoene og datatypen
Eks: http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v3.0.0/api/AvalancheWarningByRegion/Detail/3022/1/2016-11-25/2016-11-25

3.3.3 RegionSummary

Man kan hente ut en oversikt over varsler for alle regioner (inkludert A og B regioner) for i dag, i morgen og over i morgen. Her kan man også spesifisere datatypen
Simple og Detail leverer RegionSummary, og alltid for tre dager. Obs leverer RegionSummaryObs og bare hvis det finnes B regioner med faregrad 4 eller 5.
Eks: http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v3.0.0/api/RegionSummary/Detail/1

3.3.4 Warning

Leverer en liste av varsler (AvalancheWarningDetail). Endten for alle regioner (All), for en region (Region/3001) og man kan spesifisere datoene. Eller man kan hente ut et spesifikt varsel basert på Id (Id/123456)
Hent metoder:

3.3.5 Region

Region inneholder en liste over alle regioner (A og B regioner). Man kan spesifisere type region med TypeId (A = 10, B = 20).
Eks:

3.4 Datatype

3.4.1 Simple
AvalancheWarningSimple, inneholder minimalt med data.
http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v3.0.0/api/AvalancheWarningByRegion/Simple/11/1/2014-03-13/2014-03-13
3.4.1 Detail
AvalancheWarningDetail, inneholder alle data.
http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v3.0.0/api/AvalancheWarningByRegion/Detail/11/1/2014-03-13/2014-03-13
3.4.1 Obs
ObsWarning, inneholder minimalt med data.
http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v3.0.0/api/AvalancheWarningByRegion/Detail/11/1/2014-03-13/2014-03-13

3.5 Språknøkkel

Leveres på to forskjellige språk.
Norsk = 1
Engelsk = 2

3.6 Dato spesifisering. (startdato/sluttdato)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.
http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v3.0.0/api/AvalancheWarningByRegion/Detail/11/1/

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem:
http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v3.0.0/api/AvalancheWarningByRegion/Detail/11/1/2014-03-13

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene:
http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v3.0.0/api/AvalancheWarningByRegion/Detail/11/1/2014-03-10/2014-03-13

4 Gyldige verdier

4.1 Forklaring til ValidExpositions

ValidExpositions er en rekke med 0 og 1 som representerer alle himmelretninger. 1 betyr at terreng i himmelretningen er utsatt. Rekka inneholder 8 tegn, f. eks. 10000011
Rekka over representerer utsatt terreng i himmelretningene: Nord, Vest og Nord-Vest.
Himmel retninger
Rekka starter fra Nord, og går videre med klokka til Nord-Øst, Øst, Sør-Øst, Sør, Sør-Vest, Vest, Nord-Vest

4.2 Forklaring til feltene: ExposedHeight1, ExposedHeight2, ExposedHeightFill

ExposedHeight1 kan ha verdier fra 0 - 2500
ExposedHeight2 kan ha verdier fra 0 til verdien av ExposedHeight1

ExposedHeightFill kan ha verdiene:

4.3 Diverse dataverdier

AvalancheType
NO
EN
AvalancheProblemType
NO
EN
AvalancheExt
NO
EN
AvalCause
NO
EN
AvalProbability
NO
EN
AvalTriggerSimple
NO
EN
DestructiveSize
NO
EN
AvalPropagation
NO
EN
DangerLevel
NO
EN
EmergencyWarning
NO
EN

5 Eksempel XML

5.1 AvalancheWarningSimple

En enkel versjon av varselet som ikke inneholder mer enn akkurat nødvendig for å vise i en oversikt.

<AvalancheWarningSimple>
	<RegId>10928</RegId>
	<RegionId>3007</RegionId>
	<RegionName>Vest-Finnmark</RegionName>
	<RegionTypeId>10</RegionId>
	<RegionTypeName>A</RegionName>
	<ValidFrom>2014-03-13T00:00:00</ValidFrom>
	<ValidTo>2014-03-13T23:59:00</ValidTo>
	<NextWarningTime>2014-03-13T16:00:00</NextWarningTime>
	<PublishTime>2013-11-12T12:08:15.953</PublishTime>
	<DangerLevel>4</DangerLevel>
	<MainText>Hovedbudskap (norsk)</MainText>
</AvalancheWarningSimple>
	

5.2 AvalancheWarningDetail

inneholder alle datafelter

<AvalancheWarningDetail>
	<RegId>10928</RegId>
	<RegionId>3007</RegionId>
	<RegionName>Vest-Finnmark</RegionName>
	<RegionTypeId>10</RegionId>
	<RegionTypeName>A</RegionName>
	<MunicipalityName>ALTA</MunicipalityName>
	<UtmEast>786087</UtmEast>
	<UtmNorth>7803739</UtmNorth>
	<UtmZone>33</UtmZone>
	<ValidFrom>2014-03-13T00:00:00</ValidFrom>
	<ValidTo>2014-03-13T23:59:00</ValidTo>
	<NextWarningTime>2014-03-13T16:00:00</NextWarningTime>
	<PublishTime>2013-11-12T12:08:15.953</PublishTime>
	<DangerLevel>4</DangerLevel>
	<DangerLevelName>4 Stor</DangerLevelName>
	<MainTextMainText>Hovedbudskap (norsk)</MainText>
	<AvalancheWarning>Nåsituasjon basert på observasjoner</AvalancheWarning>
	<AlpineWeather>Fjellvær</AlpineWeather>
	<Author>anders@nve</Author>
	<AvalancheDanger>Snøskredfare</AvalancheDanger>
	<Emergencywarning>Ikke gitt</Emergencywarning>
	<AvalancheProblems>
		<AvalancheProblem>
			<AvalancheTypeId>10</AvalancheTypeId>
			<AvalancheTypeName>Flakskred</AvalancheTypeName>
			<AvalancheProblemTypeId>30</AvalancheProblemTypeId>
			<AvalancheProblemTypeName>Vedvarende svakt lag</AvalancheProblemTypeName>
			<AvalancheExtId>15</AvalancheExtId>
			<AvalancheExtName>Våte løssnøskred</AvalancheExtName>
			<AvalCauseId>21</AvalCauseId>
			<AvalCauseName>Snødekket gjennomfuktet og ustabilt fra overflaten</AvalCauseName>			
			<DestructiveSizeExtId>6</DestructiveSizeExtId>
			<DestructiveSizeExtName>Store</DestructiveSizeExtName>
			<AvalProbabilityId>7</AvalProbabilityId>
			<AvalProbabilityName>Meget sannsynlig</AvalProbabilityName>
			<AvalTriggerSimpleId>21</AvalTriggerSimpleId>
			<AvalTriggerSimpleName>Liten tilleggsbelastning</AvalTriggerSimpleName>
			>Avalpropagationid>3>/Avalpropagationid>
			>Avalpropagationname>Mange bratte heng>/Avalpropagationname>
			<ExposedHeightFill>1</ExposedHeightFill>
			<ExposedHeight1>600</ExposedHeight1>
			<ExposedHeight2>0</ExposedHeight2>					
			<ValidExpositions>10000011</ValidExpositions>
			<Avalancheadvice>
				Det krever mye kunnskap å gjenkjenne hvor det svake laget er gjemt. Drønnelyder, 
				skytende sprekker og ferske skred er tydelige tegn, men fravær av tegn betyr ikke at det er trygt. 
				Gjør svært konservative vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall og perioder med temperaturstigning. 
				Hold god avstand til hverandre og til løsneområdene. NB, fjernutløsning er mulig.
			</Avalancheadvice>
		<avalanchetypename>Flakskred</avalanchetypename>
		</AvalancheProblem>		
	</AvalancheProblems>	
	<LangKey>1</LangKey>		
</AvalancheWarningDetail>
	

5.3 ObsWarning

En enkel versjon av fylkesvarsel (Obs-varsel) som ikke inneholder mer enn akkurat nødvendig for å vise i en oversikt.

<ObsWarning>
	<RegionId>69</RegionId>
	<RegionName>Finnmark</RegionName>
	<ValidFrom>2014-03-13T00:00:00</ValidFrom>
	<ValidTo>2014-03-13T23:59:00</ValidTo>
	<NextWarningTime>2014-03-13T16:00:00</NextWarningTime>
	<PublishTime>2013-11-12T12:08:15.953</PublishTime>
	<DangerLevel>4</DangerLevel>
	<Text>Varsel om STOR snøskredfare: Finnmark</Text>
</ObsWarning>
	

5.4 AvalancheWarningByRegion

En liste av AvalancheWarningSimple, AvalancheWarningDetail eller ObsWarning

<ArrayOfAvalancheWarningSimple>
	<AvalancheWarningSimple>...</AvalancheWarningSimple>
	<AvalancheWarningSimple>...</AvalancheWarningSimple>
	<AvalancheWarningSimple>...</AvalancheWarningSimple>
	...
</ArrayOfAvalancheWarningSimple>
	

5.5 AvalancheWarningByCoordinates

En liste av AvalancheWarningSimple, AvalancheWarningDetail eller ObsWarning

<ArrayOfAvalancheWarningSimple>
	<AvalancheWarningSimple>...</AvalancheWarningSimple>
	<AvalancheWarningSimple>...</AvalancheWarningSimple>
	<AvalancheWarningSimple>...</AvalancheWarningSimple>
	...
</ArrayOfAvalancheWarningSimple>
	

5.6 RegionSummary

En liste av RegionSummary elementer som igjen inneholder en liste av AvalancheWarningSimple, AvalancheWarningDetail.
AvalancheWarningDetail arver fra AvalancheWarningSimple og derfor blir typen slik <AvalancheWarningSimple i:type="AvalancheWarningDetail">

<ArrayOfRegionSummary >
	<RegionSummary>
		<Id>6</Id>
		<Name>Alta</Name>
		<AvalancheWarningList>
			<AvalancheWarningSimple>...</AvalancheWarningSimple>
			<AvalancheWarningSimple>...</AvalancheWarningSimple>
			<AvalancheWarningSimple>...</AvalancheWarningSimple>
		</AvalancheWarningList>
	</RegionSummary>
	...
</ArrayOfRegionSummary >
	

5.7 RegionSummaryObs

En liste av RegionSummaryObs elementer som igjen inneholder en liste av ObsWarning

<ArrayOfRegionSummaryObs  >
	<RegionSummaryObs>
		<Id>69</Id>
		<Name>Finnmark</Name>
		<ObsWarningList>
			<ObsWarning>...</ObsWarning>
			<ObsWarning>...</ObsWarning>
			<ObsWarning>...</ObsWarning>
		</ObsWarningList>
	</RegionSummaryObs>
	...
</ArrayOfRegionSummaryObs  >
	

5.8 Warning

En liste av AvalancheWarningDetail

<ArrayOfAvalancheWarningDetail>
	<AvalancheWarningDetail>...</AvalancheWarningDetail>
	<AvalancheWarningDetail>...</AvalancheWarningDetail>
	<AvalancheWarningDetail>...</AvalancheWarningDetail>
	...
</ArrayOfAvalancheWarningDetail>
	

5.8 Region

En liste av Region

<ArrayOfRegion>
	<Region>
		<Id>3001</Id>
		<Name>Svalbard øst</Name>
		<TypeId>20</TypeId>
		<TypeName>B</TypeName>
	</Region>
	...
</ArrayOfRegion>
	

6 Regioner

Shapefile over regionene kan lastes ned her: http://nedlasting.nve.no/gis/

6.1 A regioner

Et definert område der det utarbeides og publiseres et snøskredvarsel daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Typisk størrelse er 3000-5000 km2.

Id Name
3003Nordenskiöld Land
3007Vest-Finnmark
3009Nord-Troms
3010Lyngen
3011Tromsø
3012Sør-Troms
3013Indre Troms
3014Lofoten og Vesterålen
3015Ofoten
3016Salten
3017Svartisen
3022Trollheimen
3023Romsdal
3024Sunnmøre
3027Indre Fjordane
3028Jotunheimen
3029Indre Sogn
3031Voss
3032Hallingdal
3034Hardanger
3035Vest-Telemark

6.2 B regioner

Et definert område der det utarbeides et snøskredvarsel når snøskredfaren vurders til faregrad 4/5 basert på meteoroligiske forhold. En B-region er ofte større enn en A-region.

Id Name
3001Svalbard øst
3002Svalbard vest
3004Svalbard sør
3005Øst-Finnmark
3006Finnmarkskysten
3008Finnmarksvidda
3018Helgeland
3019Nord-Trøndelag
3020Sør-Trøndelag
3021Ytre Nordmøre
3025Nord-Gudbrandsdalen
3026Ytre Fjordane
3030Ytre Sogn
3033Hordalandskysten
3036Rogaland
3039Telemark sør
3038Aust-Agder
3037Vest-Agder
3043Hedmark
3042Oppland sør
3041Buskerud sør
3044Akershus
3045Oslo
3046Østfold
3040Vestfold

7 Kontakt

Spørsmål kan stilles til Anders Wartiainen.