Betingelser for bruk av Varsom Regobs

Data på Varsom Regobs produseres av brukerne av Regobs og foreligger "som den er". Den kan inneholde feil og utelatelser. NVE gir ingen garantier for informasjonens aktualitet og tar ikke ansvar for at data kan gi feil eller villedende informasjon.

Antall stjerner (1-5) beskriver kompetansenivået til den som leverer observasjoner. Uten stjerner er kompetansen ukjent eller lav.

Regobs data er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 4.0 Norge (CC BY 4.0). Lisensteksten finner du på data.norge.no/nlod/ og creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Logoen til Regobs finnes på varsom.frontify.com.

Når du bidrar med observasjoner i Regobs aksepterer du at disse data kan gjenbrukes av andre gitt betingelsene over.