Velkommen til RegObsServices API

Innhold

1. Introduksjon

Dette APIet skal fases ut i nær fremtid, bruk heller regObsWeb API

RegObsServices API er basert på REST. Det bruker Open Data Protocol (OData) for å eksponere ut dataene. Mer om OData finner du her.

Dataene er fritt tilgjengelige for bruk under disse betingelsene.

1.1 Om data i regObs

Data på regObs produseres av brukerne av regObs og foreligger ”som den er”. Den kan inneholde feil og utelatelser. NVE gir ingen garantier for informasjonens aktualitet og tar ikke ansvar for at data kan gi feil eller villedende informasjon. Antall stjerner (1-5) beskriver kompetansenivået til den som leverer observasjoner. Uten stjerner er kompetansen ukjent eller lav.

2. Versjoner

Det vil komme nye versjoner av APIet, så det er et versjonsnummer i lenken. Vi lar gamle versjoner leve i 6 måneder før de blir fjernet uten varsel.

2.1 Prod versjoner

2.2 Demo versjon:

Versjonen blir oppdatert uten forvarsel.

2.3 Test versjon:

Versjonen blir oppdatert uten forvarsel.

3 Hvordan bruke API'et

Les mer på regObs bloggen om:

For å gjøre spørringer mot APIet brukes OData URI konvensjoner. Les mer her.

3.1 Feil og HTTP statuskoder

Ved feil returneres HTTP statuskode 400 med en tekst som beskriver feilen. Mer om OData statuskoder finner du her.
200 returneres ved suksess.

Kontakt

Spørsmål kan stilles til Ragnar Ekker.